Skyreisen

Anskaffe skytjenester

Verktøy for risikovurdering - skytjenester

Se hvordan du setter verdi til risikoer, og finn eksempler på konsekvens- og sannsynlighetstabell. I malen for risikovurdering kan du lese at risikovurderingen danner grunnlaget for utarbeidelse av kravspesifikasjonen og sette opp risikoreduserende tiltak. Akseptansekriteriene kan virksomhetene tilpasse til eget behov.

Skalaer og nivåer for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko

Alle risikoer som vurderes må gis en verdi. Den vanligste måten er å estimere verdien på er en kombinasjon av konsekvens og sannsynlighet. Slike estimeringer gjøres gjerne med utgangspunkt i skalaer med nivåbeskrivelser. Nedenfor finner du eksempler på slike skalaer (konsekvens- og sannsynlighetstabell).

I risikovurderinger brukes også en risikomatrise som definerer hvilken risiko ulike kombinasjoner av konsekvens og sannsynlighet utgjør. Nedenfor finner du et eksempel på en slik risikomatrise.

Til slutt brukes også noen kriterier for å akseptere risiko. Hvilken risiko er akseptabel? Og hva kreves for å akseptere risiko? Nedenfor finner du et eksempel på akseptansekriterier. Tabellene nedenfor illustrerer kun eksempler. Den enkelte virksomhet må diskutere og tilpasse disse, og se utformingen av ressursene i sammenheng. Her finner du Digdir sin veiledning i hvordan utforme slike ressurser.

Konsekvenstabell
Konsekvenstabell
Dette er kun et eksempel på en konsekvenstabell. Last ned tabellen.
Sannsynlighetstabell
Sannsynlighetstabell
Dette er kun et eksempel på en sannsynlighetstabell. Last ned tabellen.
Risikomatrise
Risikomatrise
Dette er kun et eksempel på en risikomatrise.
Akseptansekriterier for risiko
Risikoakseptansekriterier
Dette er kun et eksempel på hvordan man kan definere akseptansekriterier for risiko. Last ned tabellen under.

***

Oppdatert: 21. november 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.