Tilslutning til avtalene

Hvordan en virksomhet skal tilslutte seg avtalene på markedsplassen, avhenger av om det gjelder en rammeavtale eller en dynamisk innkjøpsordning.

Rammeavtaler

Tilslutning til rammeavtale - 4 steg

For å benytte en rammeavtale på markedsplassen, må virksomheten tilslutte seg den enkelte rammeavtalen før anskaffelsen kunngjøres.

En virksomhet som ikke har tilsluttet seg en rammeavtale har ikke anledning til å avrope på rammeavtalen. Selv om en virksomhet er usikker på om den vil benytte rammeavtalene nå, er det viktig at virksomheten slutter seg til. Da vil virksomheten, ut fra de behov den kan ha senere, ha muligheten til å benytte avtalene når som helst i avtalens levetid.

Virksomheter får tilgang til foreløpige konkurransedokumenter før den beslutter hvorvidt den vil tilslutte seg rammeavtalen eller ikke.

Tilslutning gjøres ved å signere en tilslutningserklæring for den aktuelle rammeavtale og eventuelt delområde(r) under denne. Det utarbeides spesifiserte tilslutningserklæringer for den enkelte rammeavtale som skal anskaffes. Tilslutningserklæring er tilgjengelig under dokumentnedlasting for den enkelte rammeavtale. Tilslutningserklæringen må signeres og sendes til DFØ innen nærmere angitt frist for den enkelte rammeavtale.

I tilslutningserklæringen fremgår ansvarsforholdet mellom DFØ og den enkelte virksomhet for rammeavtalen. Det gjelder blant annet ansvar og plikter for både DFØ og virksomheten ved bruk av rammeavtalene og gjennomføring av minikonkurranser.

DPS (dynamisk innkjøpsordning)

Tilslutning til DPS - 4 steg

Det er ikke krav om tilslutning til DPS før den etableres og en virksomhet kan slutte seg til når som helst i ordningens levetid. Offentlige virksomheter kan benytte alle DPSer som DFØ har etablert og tilgjengeliggjort på markedsplassen.

Før en virksomhet benytter en DPS for første gang må virksomheten signere vilkår for bruk av DPS. Vilkår for bruk av DPS er tilgjengelig under dokumentnedlasting for den enkelte DPS. Vilkårene må signeres og sendes til DFØ før virksomheten kan gjennomføre en anskaffelse under DPS.

Virksomhetene har tilgang til leverandørregister for den enkelte DPS, kvalifikasjonsgrunnlaget og kvalifikasjonsdokumentene. I tillegg har DFØ utarbeidet malverk som skal benyttes ved bruk av DPS. Malverket er tilpasset den enkelte DPS og består av konkurransegrunnlagsdokumenter, herunder kontraktsvilkår, som skal utfylles av den enkelte virksomhet.

I vilkårene fremgår ansvarsforhold mellom DFØ og den enkelte virksomhet ved bruk av DPS som DFØ har etablert og tilgjengeliggjort på markedsplassen. Det gjelder blant annet ansvar og plikter for både DFØ og virksomheten ved etablering av DPS og ved gjennomføring av anskaffelser under DPS.

Når det gjelder DPS kan en virksomhet tiltre når som helst i løpet av ordningens levetid. En virksomhet står fritt til å benytte DPS etablert av DFØ ved Statens innkjøpssenter. En virksomhet kan også velge å gjennomføre en egen anskaffelse. Før en virksomhet skal benytte en DPS for første gang må virksomheten signere vilkår for bruk av DPS.

Oppdatert: 9. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord