Tilslutning til avtalene

Hvordan en virksomhet skal tilslutte seg avtalene på markedsplassen, avhenger av om virksomheten er del av statlig sivil sektor eller kommunal/fylkeskommunal sektor.

Statlige virksomheter

Statlig sivil sektor er omfattet av DFØs innkjøpsfullmakt og trenger ikke å foreta seg noe for å tilslutte seg avtalene.

Dersom en statlig virksomhet vurderer å foreta fravalg ber vi om at dere først tar kontakt med relevant kontaktperson for den konkrete avtalen.

Dersom virksomheten ikke har meldt skriftlig fravalg før anskaffelsen kunngjøres, vil avtalen være bindende for virksomheten. Melding om fravalg med begrunnelse sendes til markedsplassen for skytjenester på epost markedsplassen@dfo.no innen angitte frist for den enkelte avtalen. Det er viktig at meldingen merkes med den aktuelle referansen for den konkrete avtalen. Alle fravalg blir rapportert og fulgt opp med overordnet departement.

Kommunale, fylkeskommunale og andre virksomheter

For å benytte en rammeavtale på markedsplassen, må virksomheten tilslutte seg den enkelte rammeavtalen før anskaffelsen kunngjøres.

En virksomhet som ikke har tilsluttet seg en avtale har ikke anledning til å benytte avtalen. Kommunale og fylkeskommunale virksomheter har per i dag ikke anledning til å benytte avtalene på markedsplassen, men kan i enkelte tilfeller legges inn som opsjon i avtalene i påvente av en endring.

Tilslutning gjøres ved å signere en tilslutningserklæring for den aktuelle avtalen og eventuelt delområde(r) under denne. Det utarbeides spesifiserte tilslutningserklæringer for den enkelte avtale som skal anskaffes. Tilslutningserklæringen må signeres og sendes til DFØ innen nærmere angitt frist for den enkelte avtale.

Oppdatert: 15. august 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.