Skyreisen

Skystrategi

Hvis en virksomhet har planer om å flytte store deler av IT-virksomheten sin ut i skyen, eller etablere systemutvikling i skyen (DevOps) bør de lage en skystrategi. Det er viktig å sikre at skystrategien blir godt forankret i ledelsen.

Hvorfor skystrategi

Mange virksomheter bruker allerede skytjenester daglig til kontorstøtte, publiseringsløsninger, lagring, systemutvikling i skyen eller liknende. Det kan være store gevinster ved på flytte IT-løsninger ut i skyen, men det er også mange utfordringer knyttet til bl.a. personvern og informasjonssikkerhet. Derfor bør virksomheten ha en helhetlig tilnærming til sin skysatsing. Det kan en skystrategien bidra til.

Skytjenester kjennetegnes ved at de er mer lønnsomme jo større bruksvolum er. Derfor kan det være store gevinster å hente ved å få oversikt over bruken og samordne lisensanskaffelsene. Dette er også noe skystrategien kan hjelpe til med.

Informasjonssikkerhet og personvern er krevende å håndtere i forbindelse med skytjenester. Skystrategien kan bidra til å få en hensiktsmessig organisering av dette arbeidet.

Skystrategien må være forankret i virksomhetens øvrige strategier. Forholdet mellom skystrategi og øvrige strategier i virksomheten er illustrert i figuren under:

Figur som viser en tredelt pyramide med skystrategi i bunnen, deretter IKT- og digitaliseringsstrategi, og virksomhetsstrategi på toppen

Innhold

Skystrategien skal beskrive hva virksomheten ønsker å oppnå ved å bruke skytjenester og hvilke gevinster som skal tas ut. Virksomhetens internkontrollsystem for informasjonssikkerhet må legges til grunn for strategiarbeidet. Som del av strategiarbeidet må virksomheten kartlegge sine juridiske, organisatoriske, finansielle og teknologiske rammer. Det er også viktig å gjøre en grundig interessentanalyse.

Viktige punkter i en skystrategi

  • Bakgrunnen for strategien
  • Rammer og føringer
  • Beskrivelse av nåsituasjonen i virksomheten
  • Mål for skystrategien
  • Organisering av strategiarbeidet
  • Finansiering og gevinstrealisering

Skystrategien bør evalueres jevnlig.

Skystrategi versjon 1
docx 126.2 KB
Organisering av arbeidet

Forutsetninger for å lage en god strategi som blir gjennomført i praksis, er å ha god forankring for strategiarbeidet. Lederforankring kan sikres ved at strategien er jevnlig blir tatt opp på ledermøtet.

Informasjonssikkerhet og personvern er viktige temaer i forbindelse med sky. Derfor må personvernombud og sikkerhetsansvarlig være involvert i arbeidet.

Det kan være lurt å starte strategiarbeidet med å gjøre en interessentanalyse. Målet for interessentanalysen er å avdekke hvilke deler av organisasjonen som kan bli påvirket av skystrategien og som bør bli involvert i arbeidet.

Strategiarbeidet bør organiseres rundt en kjernegruppe som skal føre strategien i pennen. For å jobbe effektiv bør ikke kjernegruppen være for stor. I mange tilfeller vil det ikke være mulig at alle interessenter deltar i kjernegruppen. Derfor er det viktig å beskrive hvordan de ulike interessentene skal involveres i strategiarbeidet.

Ulike måter å sikre interessentenes deltakelse på

  • Sørge for at interessentene involveres i kartleggingen av nåsituasjonen
  • Gjennomføre workshops med ulike interessentgrupper
  • Sørge for at interessentene er representert i relevante arbeidsgrupper

Oppdatert: 15. desember 2021

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.