Skyreisen

Implementering og oppfølging

Denne fasen inneholder etablering av infrastruktur og plattform dersom man anskaffer IaaS eller PaaS. Migrering av applikasjoner og tjenester er en sentral aktivitet. Drift og oppfølging med særlig fokus på optimalisering av de ulike tjenestene og kommersiell kontraktsoppfølging, herunder kostnadskontroll, er også viktige aktiviteter i denne fasen.

Denne delen av skyreisen bør deles opp i håndterbare deler for å kunne bygge organisatorisk modenhet etter hvert som tjenestene blir etablert i skyen.

Eksempler på aktiviteter i skyreisens fase 4
Eksempel på aktiviteter i denne fasen

Kontrakten følges opp teknisk og kommersielt

Etablere prosesser, verktøy og retningslinjer

Virksomheten bør utarbeide regler for prosesser, verktøy og retningslinjer som skal benyttes ved implementering og kontraktsoppfølging. Disse reglene skal sikre forankring av hvordan virksomheten skal følge opp skytjenestene. Eksempel på slike prosesser og retningslinjer er:

 • verktøy og prosesser for identitets- og tilgangsstyring
 • retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern
 • regler for bruk av integrasjoner
 • kostnadskontroll og -rapportering
 • kost-/nytteanalyser og gevinstrealisering
 • klima- og miljøpåvirkning
 • prosess for endringshåndtering
Planlegge og gjennomføre skyimplementering

Vi anbefaler å benytte seg av eller dra inspirasjon fra kjente strategier ved planlegging av skyimplementering. Her nevnes seks strategier som gir en overordnet oversikt over mulige tilnærminger:

 • Rehosting (eller lift and shift), her løfter virksomheten sine eksisterende IT-ressurser og applikasjoner over i en infrastruktur i skyen
 • Replatforming, denne strategien er lik “rehosting”, men her utfører virksomheten noen endringer i IT-ressursene og applikasjonene sine for å være bedre tilpasset en infrastruktur i skyen
 • Repurchasing, her erstattes et system, ofte et som ikke er kompatibelt med skyinfrastruktur, med et tilsvarende produkt som er skykompatibelt
 • Refactoring, her endres og bygges løsningene om slik at de passer bedre i sky og kan bedre utnytte skyens fordeler
 • Retire, dersom en løsning gir dårlig lønnsomhet eller ikke bidrar til at virksomheten oppnår sine mål kan den saneres
 • Retain, beholde systemet slik det er eller velge å beholde en eller flere IT-ressurser og/eller applikasjoner lokalt inntil videre

Vurdering av risiko er viktig uavhengig av hvilken strategi man velger.

Drift og kontraktsoppfølging

Etter at skyløsningene er implementert, går man over i drift som enten gjøres av virksomheten selv eller av en driftsleverandør. SaaS-løsninger krever liten teknisk driftsoppfølging, mens andre leveransemodeller kan kreve driftsoppgaver for virksomhetens IT-avdeling eller fra en driftsleverandør. Drift og oppfølging av skytjenester må tilpasses din virksomhet, løsningene, leverandørkjeden, kompetanse og kultur. Standardisering og automatisering av driftsoppgaver er viktig for å oppnå fordelene ved skytjenester. Det er også behov for å arbeide kontinuerlig med endringsledelse for å sikre riktig bruk av skyen til enhver tid.

Slik oppnår du fordelene med skytjenester

Drift og styring av skytjenester krever både teknisk og kommersiell kontraktsoppfølging. Skillet mellom hva som er teknisk og kommersiell kontraktsoppfølging er ikke alltid helt tydelig. Kontraktsoppfølgingen gjøres ofte i samarbeid mellom representanter fra behovshaver og fra anskaffelser (økonomi/juss).

Teknisk kontraktsoppfølging består f.eks. av:

 • Etablere modell for styring av skytjenester, særlig om sikkerhet, kompetanse, drift og arbeidsprosesser
 • Oppsett og administrasjon av brukere, grupper og roller
 • Opplæringsplan for ansatte
 • Oppfølging av integrasjoner, prosesser og verktøy
 • Organisasjonsutvikling og omstilling
 • Oppfølging av teknisk drift og planlegge oppgradering

Kommersiell kontraktsoppfølging består f.eks. av:

 • Oppfølging av kontrakter og kostnader
 • Etabler overvåking og kontroll av skytjenester
 • Oppfølging av virksomhetens utgifter for antall lisenser (lisensforvaltning)
 • Oppfølging av økonomi, klima og miljø, rapportering og kontrakter
 • Revidere bruk av skytjenester jevnlig
Oppdatert: 15. desember 2021

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.