Sluttrapport: Styrking av cybersikkerhet i offentlige virksomheter gjennom trusseletterretning

Markedsplassen for skytjenester (MPS) har nylig avsluttet et pilotprosjekt som utforsker verdien av trusseletterretningstjenester for offentlige virksomheter. Dette initiativet er et ledd i å styrke sikkerheten i offentlig sektor gjennom effektive styringsverktøy og rammeavtaler for sky- og sikkerhetstjenester.

Bildet viser en globe med linjer som indikerer linjer for spredning av virus

Målsetningen med prosjektet

Formålet med prosjektet har vært å prøve ut verdien av en trusseletterretnings-tjeneste  i statlige og kommunale virksomheter for å se hvilken effekt bedre innsikt i trusselbildet innen cybersikkerhet vil ha med hensyn på å treffe risikoreduserende tiltak, samt gi økt bestillerkompetanse for senere eventuelle anskaffelser innenfor cybersikkerhetsområdet.

Konklusjon

Utprøvingen har vist at trusseletterretningstjenester kan være en verdifull ressurs for offentlige virksomheter for å styrke cybersikkerhet. Ved å integrere disse tjenestene, kan offentlige virksomheter forbedre sin evne til å forstå, forebygge og håndtere cybersikkerhetstrusler mer effektivt.

Deltakere og Metode

Seks virksomheter, inkludert tre sektorvise responsmiljøer (HelseCERT, JustisCERT, og KommuneCSIRT), deltok i utprøvingen av trusseletterretningstjenesten. Prosjektet ble gjennomført i perioden mai til september 2023 og innebar oppstartsmøter, en kick-off workshop, og en avsluttende spørreundersøkelse for å samle tilbakemeldinger og erfaringer.

Viktige funn og anbefalinger

Den avsluttende spørreundersøkelsen og de avsluttende møtene indikerer at det er et behov for trusseletterretningstjenester, og at dette vil være et nyttig verktøy for virksomhetsledelse og sikkerhetsfunksjoner. Viktige funn:

  • Målgruppe: Tjenesten er mest relevant for nasjonale funksjoner, sektorvise responsmiljø og store virksomheter
  • Kompetanse: Fordrer spesialistkompetanse og høy modenhet i organisasjonen
  • Fleksibilitet: Må tilrettelegge for fleksibilitet for bestiller og tilpasses virksomhetens behov
  • Ressursbehov: Krever dedikerte ressurser og en grundig onboarding prosess i tett samarbeid med leverandør
  • Integrasjon: Støtter integrasjon med eksisterende verktøy og tjenester. Dette er avgjørende for ønsket effekt

Veien videre

Det anbefales å videreføre prosjektet med å etablere en eller flere rammeavtaler for trusseletterretningstjenester basert på utprøvingen. Rammeavtalen bør legge til rette for fleksibilitet til å tilpasse avrop etter virksomhetens behov, og hovedfokus bør være for nasjonale funksjoner, sektorvise responsmiljø og store virksomheter. Mindre virksomheter kan eventuelt dekkes gjennom
tjenester tilpasset deres behov eller gjennom samarbeidsmodeller. 

Oppdatert: 23. januar 2024

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.