Om markedsplassen

Markedsplassen for skytjenester skal være markedsplassen hvor oppdragsgivere og tilbydere av skytjenester møtes når norsk offentlig sektor skal investere i og anskaffe skyteknologi.

For offentlige oppdragsgivere skal markedsplassen gjøre det enklere å anskaffe sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. På markedsplassen skal det derfor finnes både fellesavtaler og veiledning for kjøp av skytjenester. Tilbydere vil få mulighet til å presentere sine tjenester og på den måten bidra til at oppdragsgivere får en bedre oversikt over markedet for skytjenester.

Markedsplassen er opprettet på bakgrunn av Nasjonal strategi for bruk av skytjenester hvor et av tiltakene var å utrede en markedsplass for skytjenester. Digitaliseringsrundskrivet 2021 gir også føringer for bruk av skytjenester og anbefaler valg av skytjenester når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og når slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen. 

Fellesavtaler om skytjenester 

Markedsplassen skal inneholde avtaler som offentlige virksomheter kan bruke for å kjøpe skytjenester. Avtaletilbudet vil kontinuerlig utvides og skal dekke skytjenester som mange offentlige virksomheter har behov for. Fellesavtalene vil forenkle gjennomføring og oppfølging av avtalene for de offentlige virksomhetene som benytter dem. Avtalene blir frivillige å bruke og kan benyttes av både statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter. 

Markedsplassen viser oppdatert informasjon om eksisterende og planlagte avtaleportefølje. 
Les mer om kommende avtaler på markedsplassen.

Veiledning 

Markedsplassen skal gi støtte og veiledning om både overgang til skytjenester og anskaffelsesprosessen ved kjøp av skytjenester. Veiledningstilbudet er særlig relevant for virksomhetsledere, innkjøpere, fagansvarlig IKT og fagansvarlig informasjonssikkerhet. Veiledning og eksempler på krav til sikkerhet er høyt prioritert.

På markedsplassen finner du artikler som hva er skytjenester, dette må jeg tenke spesielt på når jeg anskaffer skytjenester og er det lurt å tenke sky. Vi har også utviklet det vi har kalt for skyreisen. Skyreisen viser på en enkel måte prosessene virksomheten kan følge for å utarbeide en skystrategi, forberede, anskaffe og implementere skytjenester. Som del av skyreisen finner du blant annet en mal med veiledning for å utarbeide en skystrategi. På markedsplassen finner du også henvisning til 12 standardkrav til sikkerhet i skytjenester du kan bruke når du er i en anskaffelsesprosess. På sikt vil vi også presentere en veiledning om hvordan du kan sette dine egne krav til informasjonssikkerhet gjennom verdi- og risikovurderinger.

Oversikt over tilbud i markedet 

På sikt skal markedsplassen inneholde tjenesteregister hvor tilbydere av skytjenester kan registrere sine tjenester.

I registreringen må du som tilbyder svare på standardiserte krav, blant annet knyttet til sikkerhet og personvern, slik at offentlige oppdragsgivere kan skaffe seg oversikt over markedet. Registeret er tilrettelagt for både de tilbyderne som selger egenproduserte tjenester og tilbydere som selger tjenester produsert av andre. Første del av tjenesteregisteret vil inneholde oversikt over programvare i skyen (Software as a Service, forkortet SaaS). Det skal videre jobbes med utvikling og drift i skyen (Infrastructure as a Service og Platform as a Service, fortkortet IaaS- og Paas respektivt) og konsulenttjenester. 

Målsetningen er at oversikten over tilbudet i markedet skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å vurdere hvordan ulike tjenester tilfredsstiller standardkrav for blant annet sikkerhet. På sikt vil markedsplassen utvikles for å kunne samhandle effektivt med andre løsninger innen anskaffelsesområdet, herunder legge til rette for gjenbruk av informasjon i konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV).

Kontaktinformasjon 

Markedsplassen, avtaleporteføljen og veiledningsmaterialet vil bli kontinuerlig utviklet. Vi ønsker derfor dialog med brukere og leverandører. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål!  

Du kan alltid kontakte oss på markedsplassen@dfo.no 

Oppdatert: 11. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.