Vellykket informasjonsmøte vedrørende skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester

DFØ og Markedsplassen for skytjenester avholdt informasjonsmøte for offentlig sektor onsdag 19. april kl. 13. Det var påmeldt 303 deltagere, 225 fra statlig virksomheter og 78 fra kommunene.

Hensikten med møtet var å informere om pågående og kommende aktiviteter på Markedsplassen for skytjenester med hovedfokus på skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester og cybersikkerhet (CIPS), samt etablering av brukerforum og ekspertgruppe.

Etter korte innledninger fra divisjonsdirektør Dag Strømsnes og programdirektør Sverre Stoltz, presenterte prosjektleder Ingrid Elisabeth Sørensen markedet for skytjenester i Norge og indikerte kommersielle mål for de kontraktene som vil bli inngått for å dekke det offentliges behov.

Videre orienterte fagansvarlig jurist Gisle Elgsaas Vada om kontraktsvilkårene som skal fremforhandles i samarbeid med skyprodusentene, både med tanke på leveransene og personvernforordningen.

Deretter orienterte fagansvarlig cybersikkerhet Per Jakobsen om strategien for forbedret informasjonssikkerhet med hovedfokus på en referansearkitektur for skytjenester, tilgjengeliggjøring av NIST CSF på norsk, måling av informasjonssikkerhet på internett, utprøving av trusseletteretningsvertøy, og utprøving av verktøy for styring av personverndokumentasjon.

Avslutningsvis ble det oppfordret til deltagelse i brukerforum og ekspertgruppe og antydet at forhandling av en avtale om infrastruktur- og plattformtjenester for offentlig sektor er nært forestående og at kunngjøring antas sommeren 2023.

Vi er meget godt fornøyd med møtet. Nå er retning satt for skytransisjon for det offentlige basert på et robust rammeverk for informasjonssikkerhet og personvern. Vi gleder oss til det videre arbeidet, sier Ingrid Elisabeth Sørensen, prosjektleder CIPS.

Det innkom flere spørsmål fra deltagerne, blant annet om forholdet til KVU for nasjonal sky, programvarelisenser, bruk av avtalene, konkurransen i markedet, forholdet til partnere med mer.

Vi vil gjerne fremheve to sitater fra møtedeltagerne:

Veldig gledelig å høre at dere ser på disse tjenestene. Her brukes det mye tid på mange tuer :)

Kudos til DFØ som tar riktige steg og viser handlekraft på vegne av offentlig og privat virksomhet

Publisert: 20. april 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.