Markedsplassens styrende dokumenter

Målet for markedsplassen for skytjenester er å være nettstedet hvor oppdragsgivere og tilbydere av skytjenester møtes når norsk offentlig sektor skal investere i og anskaffe skyteknologi.

Markedsplassen blir styrt gjennom tildelingsbrevet fra Finansdepartementet. I 2022 er oppdraget å rapportere på utvikling av antall brukere av markedsplassen samt gi en vurdering av brukernes tilfredshet med markedsplassen for skytjenester, inkludert markedsplassens bidrag til økt informasjonssikkerhet i offentlig sektor.

Styrende dokumenter

Det er en rekke styrende dokumenter arbeidet med markedsplassen er underlagt. De viktigste føringene henter vi fra:

Historie

2022.  Tildelingsbrevet, planen er å utvikle registrering av leverandører/tjenester på markedsplassen, tilby avtaler og utvikle veiledningene videre. Rapport om antall brukere utarbeides

2021. Markedsplassen etablert med planer for skyavtaler, prosesstøtte i anskaffelsesprosessen og støtte i sikkerhet- og risikovurderinger. skytjenester.

2020. Stortinget bevilget midler til etablering av en markedsplass for kjøp av skytjenester. Markedsplassen skal gjøre det enklere for virksomhetene å anskaffe sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. Den skal gi tilgang til fellesavtaler om kjøp av skytjenester for både statlige og kommunale virksomheter, oversikt over tilbudet i markedet, prosesstøtte i anskaffelsesprosessen, og støtte til sikkerhets- og risikovurderinger.

2019. Styringsdokument for markedsplassen utarbeidet. Satsingsforslag utarbeidet og oversendt KMD.

2018. Difi-rapport 2018:6 innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester utarbeidet. Det er store samfunnsøkonomiske gevinster i å etablere en markedsplass.

2017. DIFI utreder behovet for en markedsplass.

2016. Nasjonal strategi for bruk av skytjenester etablert. Regjeringen vil at offentlig sektor skal vurdere skytjenester som et alternativ når de skal anskaffe skytjenester. KMD blir bedt om å utrede ulike modeller for en markedsplass for skytjenester.

Tildelingsbrevet 2022Markedsplassen oppgaver for 2022 gitt av Finansdepartementet
Nasjonal strategi for bruk av skytjenester 2017Skytjenester skal vurderes ved kjøp av IKT-tjenester. Markedsplassen skal utredes
Meld. St. 38 (2016–2017) - regjeringen.noMeldingen presenterer regjeringens IKT-sikkerhetspolitikk
Difi-rapport 2018:6En fyldig utredning om ulike alternativer for å etablere en markedsplass for skytjenester i Norge. Bred samfunnsøkonomisk analyse
NoU 2019:3 Når krisen inntrefferNorsk offentlig utredning om krisehåndtering. Kritiske samfunnsfunksjoner og viktige samfunnsinteresser. Last ned dokumentet
Publisert: 6. april 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.