Kostnadskontroll ved bruk av skytjenester

Hva skal til for å få kontroll over kostnadene ved bruk av skytjenester.

Problemet

Mange virksomheter har ambisjoner om å spare kostnader ved å flytte sine tjenester til skyen, men opplever at kostnadene øker. Heldigvis er det hjelp å få.

Noen virksomheter nedprioriterer kostnadskontroll og dermed har det etablert seg et marked for å tilby verktøy som hjelper virksomheter med å redusere kostnadene ved å bruke å skyteknologi. Flere leverandører er klare på at man bør ha en skystrategi som omfatter kontroll av kostnader. Dette er aktuelt både for infrastrukturtjenester og SaaS-tjenester.

Kostnadene ved kjøp av skytjenester kan lett eskalere og det gjelder å ta tak i utfordringen tidlig før det får økonomiske konsekvenser. Mange leverandører tilbyr løsninger som hjelper med kostnadskontroll.

Hva anbefaler markedsplassen

Markedsplassen for skytjenester tilbyr veiledning om temaet i alle fasene av skyreisen.

Hvis din virksomhet planlegger å flytte deler av IT-virksomheten ut i skyen anbefaler vi at du utarbeider en skystrategi der avtaleforvaltning og kostnadskontroll er tema.

Under emnet finansielle rammer i beskrivelsen av mulighetsanalysen peker vi på at overgangen til skytjenester innebærer en flytting av utgifter fra investeringer til drift. Dette innebærer at du kan regne med jevnt pådrag av driftskostnader, og færre investeringer.

Når du anskaffer skytjenester bør du benytte anledningen til å stille leverandøren spørsmål om hvordan tjenestene som tilbys prises, hvordan de kan sammenliknes med andre leverandørers tilbud og hvordan du kan holde kontroll på kostnadene.

Vi har også skrevet om hvordan du kan følge opp kostnadene under implementering og oppfølging av skytjenesten.

Publisert: 26. april 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.