Innkjøp av skytjenester kan bli grønnere

Økt digitalisering og bruk av skytjenester kan bidra til mer effektive prosesser og bedre offentlige tjenester, men denne overgangen medfører også en klima- og miljøbelastning som må adresseres i følge ny rapport fra Danmark.

I en ny rapport fra den Danske Digitaliseringsstyrelsen står det at datasentre som benyttes for å lagre og behandle data fra skytjenester vil utgjøre mellom 7-14 prosent av Danmarks samlede strømforbruk innen 2030. 

For å minimere klima- og miljøbelastningen har Digitaliseringsstyrelsen sett på hvordan EUs grønne innkjøpskriterier for datasentre, servere og skytjenester kan benyttes i offentlige innkjøp.  

Kort oppsummert er EUs grønne innkjøpskriterier standardiserte kriteriesett utviklet på initiativ fra EU-kommisjonen for å hjelpe offentlige virksomheter å fremme god miljøprestasjon ved de produktene og tjenestene de anskaffer. 

Danskenes konklusjon

Danskene konkluderer i rapporten med at de grønne innkjøpskriteriene 

  • holder høy kvalitet og er utarbeidet i samarbeid med innkjøpsmiljøer, miljørådgivere, leverandørmarkedet og jurister med spesialkompetanse på offentlige innkjøp 
  • skal testes i større statlige anbudskonkurranser som Statens og kommunenes Indkøbsservice (SKI) skal lyse ut 
  • de egner seg bedre enn egne spesialtilpassede danske krav fordi datasenterindustrien hovedsakelig er internasjonal og det er derfor mest hensiktsmessig å anvende de internasjonale standardene som EUs kriteriesett legger opp til   

Kriteriene vil bli gjort tilgjengelige på portalen «Den Ansvarlige Indkøber». Denne er utviklet i et samarbeid mellom danskenes Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsstyrelsen. 

Hva skjer i Norge og på markedsplassen

DFØs Handlingsplan for grønne anskaffelser beskriver to viktige miljøkrav som andel fornybar energi ved drift av datasentre, samt krav til klimavennlige kjølemidler ved kjøp av skytjenester.

Sammen med EUs kriteriesett danner handlingsplanen grunnlaget for de klima- og miljørådene som ligger ute på Markedsplassens veiledning. Det vurderes fortløpende om kriterier herifra egner seg i avtalene som markedsplassen skal etablere.  

Publisert: 20. juni 2022 Oppdatert: 21. juni 2022

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.