Gjennomført informasjonsmøte for Markedsplassen for skytjenester

DFØ ved Markedsplassen for skytjenester (MPS) holdt åpent informasjonsmøte den 27. februar 2024.

Direktør ved DFØ, Hilde Singsaas, åpnet møtet ved å fortelle om digitalisering av offentlig sektor og viktigheten rundt sikkerhet og kostnadsoptimalisering i skyen.

Programdirektør for MPS, Sverre Stoltz, fortsatte med å gi statusoppdatering av hovedaktivitetene til markedsplassen. Videre informerte Sverre om Skyforum, samt formål og planlagt logistikk rundt dette. Oppstart for brukerforum og ekspertgrupper vil skje etter 1. mars, så interesserte anbefales å melde interesse så snart som mulig.

Videre tok David og Helene over stafettpinnen og ga en oppsummering av gjennomførte bruker- og markedsundersøkelser for FinOps. De viste statistikk på hvordan de har kartlagt kostnadsoptimalisering, samt hvordan de opplever kunde- og leverandørmarkedet. Det er et stort gevinstpotensial, da det per dags dato er et gap mellom kundenes behov og leverandørenes modenhet.

Etter pausen presenterte Per og Kristina markedsplassens CyberX prosjekt. Per presenterte sentrale føringer fra nasjonale interessenter, og status på utprøving av personvern i leverandørkjeden og pågående utprøving i Training and Awareness. Kristina avsluttet deres presentasjon med statusoppdatering på pågående anskaffelsen av Cyber Risk Score, der de har gjennomført prekvalifisering og invitert kvalifiserte leverandører til å inngi tilbud. Tilbudsfrist er satt til 5. mars.

EU-kommisjonen fattet den 10. juli 2023 adekvansbeslutning vedrørende EU-U.S. Data Privacy Framework. MPS har publisert en veiledning for bruk av denne som Gisle presenterte. Han forklarte hva EU-U.S. DPF innebærer, og hvordan dette skal håndteres i offentlige anskaffelser og i kontrakter. Avslutningsvis ga Ingrid en statusoppdatering i CIPS-prosjektet. Her er de godt i gang med dialogfasen med de kvalifiserte leverandørene. Fokusområdene fremover omhandler omfang, governance og forretningsmål. De forventer å bruke minimum årets to første kvartaler på dialogfasen og strekker seg mot å lyse ut en begrenset anbudskonkurranse i løpet av Q4.

Ønsker du å delta i brukerforum eller ekspertgruppe? Send oss en mail med prosjektet/prosjektene du ønsker å delta i på markedsplassen@dfo.no. Tilgjengelige prosjekter:

  • Brukerforum
  • Ekspertgruppe CIPS (kun offentlige virksomheter)
  • Ekspertgruppe Cyber Risk Score (kun offentlige virksomheter)
  • Ekspertgruppe Threat Intel (kun offentlige virksomheter)
  • Ekspertgruppe Privacy Management Tools (kun offentlige virksomheter)
  • Ekspertgruppe FinOps (kun offentlige virksomheter)

Neste informasjonsmøte vil finne sted på Økern Portal 19. april 2024 kl. 13:00. Dette møtet holdes hybrid med mulighet for både stedlig og digital deltakelse. Både offentlige virksomheter og leverandører er velkomne.

Informasjonsmøte er tilgjengelig her: Informasjonsmøte #mps – 27.02.24

Presentasjon er tilgjengelig her: 241227 Informasjonsmøte mps

Publisert: 29. februar 2024 Oppdatert: 1. mars 2024

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.