CIPS - Invitasjon til deltakelse

Markedsplassen for skytjenester har sendt ut invitasjon til offentlig sektor for deltakelse i anskaffelse og avtale for skybaserte infrastruktur og plattformtjenester.

Hva anskaffelsen og avtalen inkluderer

Den planlagte anskaffelsen vil gjelde skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester. Dette inkluderer tjenester som datasenter i skyen (lagring, nettverk og prosessorkraft), samt plattformtjenester som for eksempel operativsystem, virtualisering og programvare. Avtalen vil ikke omfatte programvare-som-en tjeneste (engelsk: Software-as-a-Service).

Hva det innebærer for offentlig sektor

Avtalene vil være helt frivillige å benytte, det vil si at de ikke vil binde opp din virksomhet til en avtale som dere er pliktige å benytte. Avtalen vil videre være ikke-eksklusiv, det vil si at din virksomhet kan velge å kjøpe identiske eller tilsvarende tjenester utenom avtalene dersom dere ønsker det.

Tilslutning og fravalg

Ettersom statlig sivil sektor er omfattet av DFØs innkjøpsfullmakt, er de automatisk tilsluttet avtalene. Det er heller ikke nødvendig å foreta fravalg med mindre det foreligger helt spesielle omstendigheter.

Invitasjon er også sendt til fylkeskommunale og kommunale virksomheter. For disse og andre virksomheter som ikke er omfattet av DFØs innkjøpsfullmakt vil det være nødvendig med aktiv tilslutning. Kommuner og fylkeskommuner har derfor mottatt invitasjon med informasjon om hvordan de kan tilslutte seg avtalen.

MPS gjør oppmerksom på at det er uklart hvorvidt fylkeskommune og kommunesektorens deltakelse på MPS avtaler vil utløse merverdiavgift. I håp om at slik deltakelse ikke utløser merverdiavgift vil MPS legge inn en opsjon i avtalene vedrørende tiltredelse til avtalene, men kan ikke garantere deltakelse før dette er endelig avklart.

Dersom du jobber i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet og ikke har mottatt invitasjon til deltakelse på avtalene, ber vi om at dere tar kontakt på markedsplassen@dfo.no.

Frist

Frist for tilslutning og eventuelle fravalg er 5. september 2023, kl. 12:00.

Publisert: 11. august 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.