Åpent informasjonsmøte gjennomført på Markedsplassen for skytjenester

DFØ og Markedsplassen for skytjenester sitt tredje informasjonsmøte ble avholdt onsdag 13. september 2023. Denne gangen var også leverandørmarkedet tilstede.

Programdirektør Sverre Stoltz innledet møtet med å fortelle overordnet om de trender og utfordringer som er i skymarkedet, og ga en oppdatering rundt status for personvern. Videre fortalte han om hvordan Markedsplassen for skytjenester (MPS) jobber for å bidra til riktig bruk av skytjenester i offentlig sektor.

MPS presenterte to nært forestående kunngjøringer for skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester (CIPS) og Cyber Risk Score. Prosjektleder Ingrid Sørensen fortalte om anskaffelsesløpet til CIPS, etterfulgt av at fagansvarlig for cybersikkerhet, Per Jakobsen, informerte om planene for anskaffelse av Cyber Risk Score.

Bakgrunnen for den planlagte anskaffelsen av Cyber Risk Score var utprøvingsprosjektet av en Cyber Risk Score tjeneste som ble gjennomført i fjor høst. MPS inviterte derfor Torkjell Dahl til å fortelle om Ringerike kommunes erfaringer under utprøvingen. Torkjell Dahl, som er både IT-sjef i kommunen og styreleder i KiNS, fortalte om hvordan utprøvingsprosjektet ga dem muligheten til å sammenligne seg med andre kommuner og til å ta interne grep for å bedre egen sikkerhet.

Per Jakobsen presenterte også flere andre utprøvingsprosjekter som pågår hos MPS, deriblant personvernetterlevelse og trusseletterretning.

Mot slutten ble nytt prosjekt innen kostnadsoptimalisering/dataanalyse presentert ved prosjektleder David Behrens. Dette prosjektet er fortsatt i en tidlig fase og fokuset vil blant annet være på å oppnå kostnadseffektiv bruk av skytjenester. MPS er interessert i innspill fra markedet på dette området og prosjektleder kan kontaktes på mail david.behrens@dfo.no eller tlf +47 415 46 531.

Neste informasjonsmøte vil være heldigitalt og skje 14. desember 2023, kl. 13. Også her vil både offentlige virksomheter og leverandører være velkomne.

Illustrasjon av informasjonsmøte
Publisert: 14. september 2023 Oppdatert: 25. september 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.