Klima- og miljøtiltak i skytjenester

Din virksomhets overordnede klima- og miljøstrategi bør reflekteres i anskaffelse og bruk av skytjenester. Du bør nedfelle viktige klima- og miljøtiltak i skystrategien der det er relevant.

Roller og ansvar

Roller og ansvar ved vurdering av gjennomføring av risikovurdering

Verktøy for risikovurdering - skytjenester

Se hvordan du setter verdi til risikoer, og finn eksempler på konsekvens- og sannsynlighetstabell. I malen for risikovurdering kan du lese at risikovurderingen danner grunnlaget for utarbeidelse av kravspesifikasjonen og sette opp risikoreduserende tiltak. Akseptansekriteriene kan virksomhetene tilpasse til eget behov.

Risikoer

Vi har utarbeidet en oversikt over typiske risikoer som man må tenke på ved anskaffelse av skytjenester. Denne oversikten kalles Risikobanken og kan brukes som utgangspunkt når du skal vurdere risiko.

Anskaffe skytjenester

Virksomheter kan anskaffe skytjenester ved å bruke avtaler på markedsplassen for skytjenester eller ved å gjennomføre en egen konkurranse. I anskaffelsesprosessen er det viktig å sørge for gode kommersielle betingelser, og vurdere risiko for å komme frem til tilstrekkelige krav til informasjonssikkerhet.

Implementering og oppfølging

Denne fasen inneholder etablering av infrastruktur og plattform dersom man anskaffer IaaS eller PaaS. Migrering av applikasjoner og tjenester er en sentral aktivitet. Drift og oppfølging med særlig fokus på optimalisering av de ulike tjenestene og kommersiell kontraktsoppfølging, herunder kostnadskontroll, er også viktige aktiviteter i denne fasen.

Abonner på