Invitasjon: nytteverdi av tjeneste for oppfølging av personvern i leverandørkjeden

Markedsplassen for skytjenester (MPS) inviterer et begrenset antall offentlige virksomheter til å kostnadsfritt delta i et prosjekt som vil gi bedre kontroll med personvern i leverandørkjeden (Privacy Management).

Formål

Prosjektet skal gi kunnskap om nytteverdien for virksomhetene innenfor tre hovedområder:

 • Strategisk styringsinformasjon: hvordan kan denne type informasjon benyttes av virksomhetsledere og veiledningsmiljø for å måle og styre personvern i leverandørkjeden? I hvilken grad lykkes virksomhetene med å benytte seg av informasjonen til anskaffelser, valg av leverandører og leverandørstyring?
 • Operativ oppfølging: hvordan kan denne type informasjon benyttes av personvernombud, personvernrådgiver, IT- og sikkerhetsfunksjoner i statlige enheter, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter for å redusere personvernrisiko og styrke kontrollen på etterlevelse i leverandørkjeden? I hvilken grad lykkes virksomhetene med å benytte seg av informasjonen til operativ oppfølging og i dialog med virksomhetsledelsen og politisk ledelse?
 • Økt bestillerkompetanse for senere eventuelle anskaffelse av nettbaserte tjenester innenfor personvern og informasjonssikkerhet.

Praktisk gjennomføring

For utprøving benytter vi en tjeneste (et verktøy) som løpende innhenter og sammenstiller dokumentasjon om leverandørers personvern, slik som for eksempel databehandleravtaler, revisjonsrapporter og sertifiseringer. Utprøvingen starter 13. oktober 2023.

Målgruppe

 • Personvernombud og -medarbeidere
 • Systemeier (behandlingsansvarlig)
 • Virksomhetsledelse
 • IT-ansvarlige og -medarbeidere
 • Sikkerhetsansvarlige og -medarbeidere
 • Innkjøpsledere og -medarbeidere
 • Andre som har ansvar eller interesse for personvern i virksomhetene

Informasjonen er primært tenkt anvendt av personvernombud, systemeiere, virksomhetsledelsen (beslutningsstøtte og strategiarbeid), samt av IT-ledere, sikkerhetsansvarlige og andre som arbeider med strategisk eller operativ personvern i leverandørkjeden. Informasjonen kan også gi innsikt i konkrete problemstillinger som bør vurderes løst eller rettet for å bedre etterlevelse av personvern.

Deltakelse

Deltakerne inviteres til å delta i workshops og møter og får tilgang i hele utprøvingsperioden (ca. 6 måneder). Det forventes også at man svarer på spørreskjema og forespørsler fra DFØ som innspill til en eventuell senere anskaffelsesprosess.

Det er en målsetting om deltagelse fra 10 virksomheter, med et representativt utvalg av statlige enheter, kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal inviterte deltakere gjøre?

 • Velge og registrere inntil 10 leverandører som skal følges opp i tjenesten
 • Bruke tjenesten til strategiske og operative formål
 • Produsere rapporter/uttrekk til virksomhetsledere
 • Løpende dialog med leverandøren
 • Delta på oppfølgingsmøter med MPS
 • Svare på spørreundersøkelse

Søknad om deltakelse

Søknad om deltakelse i prosjektet gjør du ved å fylle ut et enkelt søknadsskjema:
(frist 22.9.2023 kl. 18:00)
Link til søknadsskjema

De som får delta vil bli kontaktet av MPS med nærmere informasjon. Etter at tilganger til systemet er gitt, kan virksomhetene selv gi tilgang til flere personer i egen virksomhet.

Er du leverandør?

Dersom resultatene viser at det er hensiktsmessig å anskaffe tjenester innenfor dette området, tar vi sikte på å gjennomføre en anskaffelse i 2024. Valg av leverandør er ikke er foretatt. I den forbindelse opplyses at virksomhetene ikke har anledning til å hensynta såkalte «byttekostnader» eller andre lignende føringer for en senere eventuell anskaffelse. Vi ber derfor om at deltakende virksomheter ikke etablerer integrasjoner eller tilpasninger og lignende.

Dersom du er leverandør av lignende produkter og tjenester ønsker vi å komme i kontakt: epost: markedsplassen@dfo.no.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring,
Markedsplassen for skytjenester (MPS)

Oppdatert: 15. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.