Hva er skytjenester (cloud)

Skytjenester kan være alt fra datalagring til software og nettverk, der alt leveres over internett fra datasenter driftet av eksterne

Kort forklart

Skytjenester er skalerbare tjenester som er tilgjengelig over nett. Behandling og lagring av data skjer fra eksterne datasenter. Programvare og infrastruktur er tilgjengelig fra serverparker i datasentrene som er tilknyttet internett.

Typiske kjennetegn ved skytjenester er at kapasiteten du ønsker å ha tilgang til, kan tilpasses ditt behov og at du betaler kun for det du faktisk bruker. Andre kjennetegn ved skytjenester er at datakraften deles med andre kunder og at kostnadene dermed deles mellom kundene.

Mange datasenter er utenfor Norges grenser, og da er det viktig å passe på at behandling og lagring av data er i samsvar med norsk lovgivning. De fleste store skyprodusenter (hyperscalers) tilbyr kundene å avgrense hvor deres data geografisk skal behandles og lagres. Mange kunder ønsker f.eks. at deres data kun skal behandles og lagres innenfor EU/EØS-området.

Tjenestemodeller

  • Programvare - Software as a Service (SaaS) - kunden får tilgang over internett til programvare eller applikasjoner som driftes i ett eller flere datasentre. Slike tjenester kan være alt fra tekstbehandling og regneark til videokonferansesystemer. Kunden kan ikke direkte påvirke hvordan applikasjonen, nettverk, maskinvare, operativsystem eller lagring er satt opp og konfigurert. 
  • Plattform - Platform as a Service (PaaS) - levering av driftsmiljø (plattformen) der kunden kan innføre, utvikle og produksjonssette løsninger selv. Plattformen kan inneholde databaser, utviklingsverktøy, webtjenester, testverktøy, osv. Kunden har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystem eller lagring.
  • Infrastruktur - Infrastructure as a Service (IaaS ​​​​​​) - omfatter grunnleggende dataressurser som nettverk, lagrings- og behandlingskapasitet. I denne tjenestemodellen har kunden større kontroll over IKT-infrastrukturen og –ressursene enn ved SaaS og PaaS.

Leveransemodeller

  • Allmenne skytjenester  (Public cloud) er standardiserte tjenester som blir solgt i det åpne markedet. Tjenestene er stort sett like for alle kunder. 
  • Privat sky (Private Cloud) er lukkede skytjenester som er satt opp spesifikt for én virksomhet.  Her settes det opp et eget teknisk miljø for kunden som ofte er spesielt tilpasset kundens behov
  • Gruppesky (Community Cloud) er en lukket sky som er avgrenset til en gruppe virksomheter, for eksempel innenfor utdanning eller helse. Leverandøren setter opp et eget teknisk miljø til gruppeskyen.  
  • Hybrid sky (Hybrid Cloud) er en kombinasjon av ulike modeller - ofte lokalt driftede løsninger kombinert med allmenne skytjenester.

Oppsummert

Oversikt over hva skytjenester er

Les mer om hva du bør tenke på når du anskaffer skytjenester

Oppdatert: 7. september 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.