Alle skytjenesteleverandører er underlagt etterretning

Arbeidsgruppen legger til grunn at alle land driver med etterretning. Selv om det er amerikansk etterretningslovgivning som omtales i Schrems II, driver også andre land med dette.

Hvor er jeg i veiledningen?
Figur som viser en oversikt over veiledningen
Denne figuren viser hvordan vi ser for oss at sidene i veiledningen henger sammen. Leter du etter en spesifikk side, finner du den ved å følge sidene i veiledningen, eller under vår oversikt nederst på hovedsiden.

1. Alle land driver med etterretning

Fordi vi legger til grunn at alle land driver med etterretning, kan vi også konkludere med at alle skytjenesteleverandører vil være underlagt en form for etterretning. Dette kan være både i landet hvor leverandøren sitt hovedkontor er etablert og i land leverandøren opererer i.

2. Etterretningslovgivning gir utgangspunkter

Et naturlig utgangspunkt for å vurdere et lands etterretning vil være å se på etterretningslovgivningen i dette landet. Lovgivningen vil kunne gi viktige indikasjoner på hvor utstrakt myndighet som delegeres til etterretningsmyndighetene og hvilke rettsikkerhetsmekanismer som skal iverksettes.

Etterretningslovgivning kan imidlertid ikke alene være avgjørende.

Først og fremst har det betydning hvilket detaljnivå som legges til grunn i lovgivningen. En etterretningslovgivning som gir vide fullmakter til etterretningsmyndigheter, gir heller ikke en fullstendig oversikt over den etterretningen som skjer i praksis. Norges nye e-tjenestelov gir eksempelvis langt tydeligere rammer for norsk etterretnings sammenliknet med den tidligere etterretningsloven.

Videre har det for visse land betydning i hvilken grad staten er en rettsstat. Dersom det ikke er en rettsstat, kan en ikke legge til grunn at lovgivningen gir en uttømmende oversikt på rammene for etterretningen.

Oppdatert: 12. september 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.